Hi, come to Webbuys! Discover and connect to your family origin through documents, photos and memorable stories.
We are where you can follow the origin and connect to your family story.
Webbuys helps you master your origin and create a respectable connection between the previous and after.
Learn about your origin and history through documents, photos and details.
Create a family anniversary treasure with Webbuys, where your story is preserved and transmitted to the future generation.

Khóa học online đào tạo kỹ thuật viên điện sinh học

Commerce

Khóa học online đào tạo kỹ thuật viên điện sinh học

Deposit: $208.33

Deposit USDT: 63.1%Share:

Với chương trình đào tạo được thiết kế chi tiết, học viên sau khi học xong sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ thuật để trị liệu cho bệnh nhân một cách hiệu quả

Bài đào được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao:

- tổng quan về điện sinh học

- cách vận hành

các bài lý thuyết

- các bài thực hành

0 above 5

  • No evaluation.

Related products

Sponsor
Sponsor
Commerce
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Commerce
  • Color

  • Dark

  • RTL